setkani-absolventu-difa-jamu

Kontakt  

Divadelní fakulta

Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Mozartova 1

662 15 Brno

Email: absolventidifa.jamucz

Mobil: +420 736 484 567

Facebook: Absolventi DIFA JAMUSetkání absolventů u příležitosti 25. výročí znovuobnovení Divadelní fakulty JAMU

difa.jamu.cz