setkani-absolventu-difa-jamu

Setkání absolventů DIFA  

Setkání absolventů difa 2010Zveme vás na Setkání absolventů, které se uskuteční 10. října 2015 v Brně. Událost umožní všem absolventům Divadelní fakulty JAMU v Brně setkání se svými kolegy, bývalými spolužáky, přáteli a pedagogy, vzájemně sdílet své poznatky a zkušenosti, zavzpomínat na studentská léta a dozvědět se novinky z prostředí Divadelní fakulty.

Akce je také slavnostním připomenutím znovuzaložení Divadelní fakulty JAMU v Brně, která pod vedením první porevoluční rektorky, profesorky Aleny Štěpánkové-Veselé, a PhDr. Josefem Kovalčukem byla obnovena na počátku 90. let.

Za 25 let se Divadelní fakulta rozrostla o nové obory, a tak k činohernímu herectví a činoherní režii přibyly  divadelní dramaturgie, scénografie, muzikálové herectví, divadelní manažerství, jevištní technologie, divadlo a výchova, klaunská scénická a filmová tvorba, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, dramatická výchova pro Neslyšící, audiovizuální tvorba a divadlo, taneční pedagogika a light design. Za tuto dobu úspěšně fakultu absolvovalo přibližně 1300 studentů.

Těšíme se na účast všech, kteří si tuto proměnu Divadelní fakulty s námi prožili, absolventi, bývalí i současní studenti a pedagogové a ostatní s Divadelní fakultou spřízněné osoby.

Více o programu v sekci Program dne.

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ, STUDENTŮ A PEDAGOGŮ Divadelní fakulty JAMU

(dočasně přesměrováno z www.setkani70.jamu.cz - stránky jsou momentálně v rekonstrukci)

Při příležitosti 70. let od založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně si Vás dovolujeme pozvat na Setkání absolventů, studentů a pedagogů Divadelní fakulty JAMU, které se uskuteční v sobotu 7. října 2017.

Program celého dne:

12:00 – 14:00 – komentované prohlídky budov Divadelní fakulty (Mozartova 1), Hudební fakulty – dřívějšího sídla i DIFA (Komenského nám. 6), Divadelního studia Marta (Bayerova 5) a Divadla na Orlí – nové divadelní scény JAMU (Orlí 19)

15:00 – 17:30 – pouliční divadlo „Leošovy stopy“ (začátek u Památníku Leoše Janáčka, bývalé varhanické školy, kde po svém založení v roce 1947 sídlila JAMU, Smetanova 14)

19:00 – 24:00 – večírek absolventů, studentů a pedagogů Divadelní fakulty JAMU v zámečku Lužánky (Lidická 50)

Svou účast prosíme potvrďte na setkani70jamucz, +420 542 591 305 (příp. +420 725 784 339) či Divadelní fakulta JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno.

Těšíme se na Vás.