setkani-absolventu-difa-jamu

Setkání absolventů DIFA  

Setkání absolventů difa 2010Zveme vás na Setkání absolventů, které se uskuteční 10. října 2015 v Brně. Událost umožní všem absolventům Divadelní fakulty JAMU v Brně setkání se svými kolegy, bývalými spolužáky, přáteli a pedagogy, vzájemně sdílet své poznatky a zkušenosti, zavzpomínat na studentská léta a dozvědět se novinky z prostředí Divadelní fakulty.

Akce je také slavnostním připomenutím znovuzaložení Divadelní fakulty JAMU v Brně, která pod vedením první porevoluční rektorky, profesorky Aleny Štěpánkové-Veselé, a PhDr. Josefem Kovalčukem byla obnovena na počátku 90. let.

Za 25 let se Divadelní fakulta rozrostla o nové obory, a tak k činohernímu herectví a činoherní režii přibyly  divadelní dramaturgie, scénografie, muzikálové herectví, divadelní manažerství, jevištní technologie, divadlo a výchova, klaunská scénická a filmová tvorba, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, dramatická výchova pro Neslyšící, audiovizuální tvorba a divadlo, taneční pedagogika a light design. Za tuto dobu úspěšně fakultu absolvovalo přibližně 1300 studentů.

Těšíme se na účast všech, kteří si tuto proměnu Divadelní fakulty s námi prožili, absolventi, bývalí i současní studenti a pedagogové a ostatní s Divadelní fakultou spřízněné osoby.

Více o programu v sekci Program dne.